Kreslíme v RNA

Na hodinách informatiky pracujeme s grafickým programom REVELATION NATURAL ART. Niektorí žiaci pracujú s programom prvýkrát, iní ho poznajú už z minuloročných hodín informatiky. A takýto je výsledok ich práce s názvom"VÝSTAVA OBRAZOV":