5. ročník

 

   

Vyuč. hodiny Učivo, prezentácie, úlohy
1
Pravidlá správania sa v PC učebni
2
Základné pojmy pri práci s počítačom
3
Operačný systém
4
REVELATION NATURAL ART
ÚLOHY PRE TEBA :
 - vytvor obrázok rodiny s pečiatok a ulož do svojho priečinka pod názvom RODINA
5
Internet a jeho história
ÚLOHA 1: vyhľadávanie informácií 1
ÚLOHA 2: vyhľadávanie informácií 2
6
ÚLOHA 3: vyhľadávanie informácií 3
ÚLOHA 4: vyhľadávanie informácií 4 
7
Elektronická pošta - email
8
ÚLOHA 1: Vianočné veršíky
9
Klávesnica 1  - učivo

Klávesnica 2 - učivo

10
MICROSOFT WORD - učivo
11
ÚLOHA 1: Vianočná rozprávka
ÚLOHA 2: Vianočná rozprávka o zabudnutej jedličke
12
ÚLOHA 3: Rastliny - úprava textu
ÚLOHA 4: úprava textu - Austrália
12. týždeň
ÚLOHA 5:MS WORD - súbor úloh
13. týždeň
ÚLOHA 6:Zlatovláska - rozpravka - obrázkové čítanie
ÚLOHA 6:O fazuľke - rozprávka - obrázkové čítanie
14. týždeň
ÚLOHA 8: Prepíš text podľa pokynov:

Nadpis -  typ písma Comic Sans Ms, veľkosť 26, tučné a podčiarknuté písmo

Text – typ písma Times New Roman, veľkosť 18, zarovnanie textu do bloku

Obrázok  - v záložke FORMÁT: zalamovanie textu pevné, odstránenie pozadia

15. týždeň
REVELATION NATURAL ART

 
 
 
https://siov.checkboxonline.com/SIOVTEST.aspx