9. ročník

Prezetnácie z vyuč. hodín, úlohy
základná zostava počítača
Formáty súborov
ÚLOHA MS WORD:Oprav chyby v texte
ÚLOHA č.1: Vytvor obrázkový horoskop
ÚLOHA č.2: Vytvor krížovku
Sada úloh zo stránky zborovna.sk TU
ÚLOHA: úprava tabuľky a tvorba grafu - KLASIFIKÁCIA

Zdieľanie dokumentov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASCII TABUĽKA