6. ročník

Dátum Prezentácie z vyuč. hodiny, úlohy
SEPTEMBER

  Zásady bezpečnosti v počítačovej učebni  

Bezpečnosť na internete - 1.časť
Bezpečnosť na internete - 2.časť
Kyberšikanovanie
Vstupno - výstupné zariadenia
OKTÓBER
Správa priečinkov a súborov
MICROSOFT WORD
ÚLOHA č.1:  Uprav text - RASTLINY - Uprav text - zmeň farbu, veľkosť, typ písma, nadpisy, vlož aspoň 3 obrázky a zarovnaj text. 
Mohlo by to vyzerať aj takto: Upravený text - rastliny
ÚLOHA č.2: Prázdniny v tabuľke
ÚLOHA č.3:Vytvor rozvrh hodín : môže vyzerať takto
ÚLOHA č.4: Vytvor obrázkový horoskop
ÚLOHA č.5: Vytvor predlohu vysvedčenia : predloha tu
ÚLOHA č.6: Vytvor tabuľku - periodickú sústavu prvkov
 
NOVEMBER
HISTÓRIA POČÍTAČOV

História počítačov_poznamky do zošita

 

ÚLOHA č.1: vyhľadávanie informácií 1
ÚLOHA č.2: vyhľadávanie informácií 2
ÚLOHA č.3: vyhľadávanie informácií 3
ÚLOHA č.4: vyhľadávanie informácií 4 

 

ZÁKLADNÉ JEDNOTKY INFORMÁCIÍ

DECEMBER
Pamäťové média
Video - vývoj harddisku

MICROSOFT POWERPOINT - učivo

JANUÁR
MICROSOFT POWERPOINT
Klávesové skratky
FEBRUÁR
Počítačové vírusy - ucivo
Antivírusové programy
Movie maker - tvorba videa
MAREC
Programovací jazyk Imagine
APRÍL
Programovací jazyk Imagine
MÁJ
MICROSOFT EXCEL
JÚN
MICROSOFT EXCEL
ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE
   
 ...... NIEČO Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA

 
 
 
 
MICROSOFT WORD
ÚLOHA č.2: Vytvor zlomkové príklady
ÚLOHA č.3: Vytvor pracovný list so zlomkami
ÚLOHA č.4: Zahraj sa na matematika
ÚLOHA č.5: Vytvor si svoj vlastný rozvrh hodín
ÚLOHA č.6: Ako na tabuľky - zlučovanie buniek
ÚLOHA č.7:  Vytvor tabuľky
ÚLOHA č.8:Vytvor predlohu vysvedčenia : predloha tu
ÚLOHA č.9: Odrážky a číslovanie - prázdniny
ÚLOHA č.10.:  Vytvor tabuľku - periodickú sústavu prvkov
ÚLOHA č.11.:   VYTVOR TABUĽKY PODĽA PREDLOHY 
ÚLOHA č.12.:  
VYTVOR OBRÁZKOVÝ HOROSKOP
 
 
 
 

Licencie programov

Súbory a priečinky

PC VÍRUSY

Excel - úvodná hodina - začíname tvoriť tabuľky

Úlohy - excel

ÚLOHA č.1: Vytvor prezentáciu o Slovensku - použi túto schému
ÚLOHA č.2: Vytvor prezentáciu o nejakej speváckej skupine - podmienky: 10 snímok, predstavenie skupiny, tvorba, obrázky, ukážky skladieb,....
ÚLOHA č.3: Vytvor prezentáciu, ktorá bude slúžiť ako pomôcka pri učení aj iným žiakom. Okruhy na prezentácie nájdeš TU

 

 

PROGRAMUJEME V DETSKOM PROGRAMOVACOM JAZYKU IMAGINE