Anketa

Učivo, ktoré ma najviac zaujalo na hodinách informatiky:

práca s MS WORD (296)
42%

práca s tabuľkami a MS EXCEL (133)
19%

tvorba prezentácií v MS POWERPOINT (73)
10%

tvorba videa v programe WINDOWS MOVIE MAKER (74)
10%

kreslenie v programe REVELATION NATURAL ART (131)
19%

Celkový počet hlasov: 707