Anketa

Učivo, ktoré ma najviac zaujalo na hodinách informatiky:

práca s MS WORD (298)
42%

práca s tabuľkami a MS EXCEL (134)
19%

tvorba prezentácií v MS POWERPOINT (74)
10%

tvorba videa v programe WINDOWS MOVIE MAKER (76)
11%

kreslenie v programe REVELATION NATURAL ART (134)
19%

Celkový počet hlasov: 716